Om Ry Fotoklub

Ry Fotoklub er en klub for amatørfotografer i Ry og Omegn, og har eksisteret siden 2011.
Vores individuelle interesseområder spænder vidt, ligesom vores tekniske kunnen og erfaringer går fra mindre til meget stor. Ligeså mængden af udstyr.
Klubbens formål er at motivere og inspirere hinanden til at komme videre inden for kunsten at lave gode billeder, at lære nye teknikker og at finde nye vinkler inden for fotokunsten.
Vores program veksler mellem værkstedsaftner, ud-af-huset aftner, ekskurtioner og billedsnak, hvor vi gennemgår den sidste månedes resultater. Derudover har vi interne kurser, f.eks. redigering,
I slutningen af året udgiver vi et hæfte med dels egne billeder og dels billeder fra året aktiviteter.
Vi har klublokaler på Ryvang, hvor vi mødes hver onsdag kl 19